uvod web.GIF
Sbor dobrovolných hasičů Ptení
* *

Galerie,Akce

▼ ROK 2012 ▼

V sobotu 24. listopadu 2012 v zasedací místnosti obecní úřadu proběhl kurz první pomoci. Kurzu se účastnili členové jednotky a další zájemci z řad veřejnosti. Jednalo se o pětihodinový kurz, na kterém bylo procvičováno poskytnutí předlékařské pomoci a také některé ukázky a praktické nácviky první pomoci. 

FOTOGALERIE ZDE:

Okrsková soutěž ve Ptení.

FOTOGALERIE ZDE:

Mládež ZDE.

 

▼Mimo soutěž▼

V sobotu 19.května jsme  připravili již 14.ročník výstavy vín spojený s ochutnávkou celkem 88 vzorků vína.

FOTOGALERIE ZDE:

Ostatkový maškarní ples a dětský karneval 18 a 19.února 2012.

FOTOGALERIE ZDE:

 

▼  ROK 2011 ▼

Valná hromada SDH se konala tradičně 26.prosince.Po té se pokračovalo Štěpánskou zábavou....

FOTOGALERIE ZDE:

V úterý 27. září se za hojné účasti uskutečnil zájezd do pivovaru Litovel.V 15.00hod.se nás ujal sklepmistr,který nás blíže seznámil se zdejším pivovarem a výrobou pěnového moku.Prohlídka  s výkladem trvala asi hodinu.Poté jsme se přesunuli do zdejší hospůdky,kde začala ochutnávka 7 druhů Litovelských piv,každý dle své chuti .

FOTOGALERIE ZDE:

V sobotu 13.srpna se ve Štarnově konal 7.ročník soutěže v požárním útoku Veteránů.

FOTOGALERIE ZDE: 


V sobotu 18.června začaly oslavy  880 let Ptení.

Ve 13.30 se vyšlo slavnostním průvodem kterého se zúčastnily místní spolky a občané k  pomníku padlých,kde byl položen věnec a starosta obce pan Jiří Porteš přednesl krátký projev o historii obce. Poté se průvod vydal k místní základní škole,kde byli účastníci přivítání ředitelem školy,ve vestibulu byla uspořádána výstavka fotografií z dění v obci a prohlídka zrekonstruované školy,další odpolední zábava pokračovala v areálu za sokolovnou za hudebního doprovodu dechové hudby Koničanka,vystoupení zde měli žáci  Základní a mateřské školy,folklórní soubor Sasanka,skupina historického šermu Biskupští manové,pro děti byl připraven skákací hrad a hra Pohádkový zámek.Večer pokračoval taneční zábavou za doprovodu skupiny ESO,táááák.

FOTOGALERIE ZDE:

 

 
Mladí someliéři se dobře bavili
Tradiční pouťová výstava vín přilákala do Ptení znalce, nadšence, ale i naprosté laiky. K ochutnávce bylo letos široké veřejnosti předloženo 29 druhů vín v 78 vzorcích. Čestnými hosty se stali garanti a zakladatelé výstavy Oldřich Bílek, Josef a Jiří Výmolovi.
  Třináctý ročník amatérského someliérství nezklamal. Podávalo se 78 vzorků ročníků 2008, 2009 a 2010 jihomoravských pěstitelů. Převahu měla vína bílá. Všechna vína byla dovezena z oblasti znojemské a velkopavlovické. Největší zastoupení měli malopěstitelé z Šakvic, Dobšic a Šatova, kteří s ptenskými organizátory dlouhodobě spolupracují.Princip ochutnávky byl stejný jako v minulých letech. S nákupem „koštovací" sklenice získali hosté nejen poukaz na odběr prvních vzorků, ale i trvalou vzpomínku na zdejší akci. Sklenice totiž nechává pořádající SDH Ptení každý rok vyrobit s puncem originality. „Jsem účasten každý rok a jako suvenýr mám doma třináct skleniček různých motivů," sdělil jeden z účastníků.„Každý z hostů dostal katalog, takzvaný manuál, který obsahuje nejen seznam všech nabízených vzorků, ale i krátkou charakteristiku vína. Naprostým laikům slouží popis a způsob hodnocení, který předejde případným nesnázím vzniklým z míchání nápojů," uvedl starosta hasičů Pavel Soldán. Z něj bylo patrné, že nejdříve je třeba pít vína bílá, suchá a mladá. Archivní vína pak zůstávají jako třešnička na dortu pouze těm nejvytrvalejším. V praxi se však jen o pouhé doporučení. Každý z účastníků mohl „koštovat" kterýkoliv vzorek v jakémkoliv množství. Největší poptávka byla již tradičně po odrůdách Rosé, Ryzling a Veltlínské. Zahanbena nezůstala ani ptenská raritka. Výpěstek vinné révy Jiřího Přikryla, zvaný Ptenské tajemství, ochutnal ze zvědavosti naprosto každý.(zdroj:tydenik prostejovska)

Od podzimu roku 2010 až do jara roku 2011 probíhala rekonstrukce průjezdu objektu Skládalovo. Jedná se o objekt, který je v majetku obce, v části objektu - ve dvoře sídlí náš sbor a garáže naší jednotky. Rekonstrukce se ujali členové našeho sboru z několika důvodů. První a zásadní důvod pro rekonstrukci byla nestabilita střešní konstrukce průjezdu. Některé trámy byly prohnilé a hrozilo prolomení a spadnutí trámů a celé střechy na projíždějící zásahovou Tatru, která svými 19 tunami dokázala průjezd mírně „rozvibrovat". Druhým důvodem pro rekonstrukci byla šířka a výška vrat průjezdu, čímž byla limitována technika, která může na dvůr objektu Skládalo a tedy i do hasičárny vjet.

Na podzim roku 2010 byla zahájena demolice části objektu - průjezdu, byla rozebrána střešní konstrukce, střecha, trámy a zdivo. Práce přerušila zima, proto se pokračovalo až na jaře. Mezitím se využil čas a řemeslníky byl spraven štít.

Na jaře se pokračovalo v dobourávání zdiva, v dozdění zídky, uchycení nosných ocelových profilů, které drží vrata, omítání zídky a instalování vrat.

FOTOGALERIE ZDE:

Celkově bylo na rekonstrukci průjezdu odpracováno přes 300 dobrovolnických hodin.

V sobotu 5.března se uskutečnil tradiční maškarní ples SDH a v neděli se pokračovalo dětským maškarním karnevalem.Děkujeme všem za účast a těšíme se  v příštím roce opět nashledanou .

Děkujeme všem sponzorům.

FOTOGALERIE ZDE:

 

Dětský karneval.

 

  ROK 2010

V neděli 26.prosince se od 16.hodin konala Výroční Valná Hromada SDH Ptení.Po uvítání hostů,bylo v úvodu připomenuto 130cáté výročí od vzniku SDH ve Ptení.Po vyčerpávající zprávě starosty o činnosti sboru bylo uděleno ocenění několika členům SDH.Po té následovalo menší občerstvení a plynulý přechod do Štěpánské zábavy,která začínala v 19.hodin.FOTOGALERIE ZDE

V neděli 26.června 2005 oslavil náš Sbor 125.výročí od založení.

Dopoledne byl v místním kostele posvěcen prapor SDH.Poté se šlo průvodem do místní sokolovny,kde po krátkém projevu o historii SDH,bylo předáno několik ocenění,uznání jednotlivým členům sboru.Odpoledne pokračovalo s kapelou TÚFARANKA a výstavou vín spojenou s ochutnávkou až do večerních hodin. FOTOGALERIE ZDE

Oslava 150 let Hasičského sboru ve Vilshofenu.

V sobotu brzo ráno jsme se vydali na plánovanou návštěvu hasičských oslav v německém městě Vilshofen.Ve  14 hodin nás již očekával šéf místní stanice Xaver Graf, po důkladné prohlídce celé hasičské stanice jsme se ještě večer účastnili večerního ceremoniálu u zdejšího pomníku.V neděli ráno jsme se vydali ke sportovnímu areálu,kde oslavy probíhaly.Od 8 do 10 hodin bylo vítání ostatních sborů a spolků,kterých bylo kolem  devadesáti.

Někteří naši členi již měli mezi zdejšími přátele ze sobotního večeraJ.Po desáté hodině  jsme vyrazili průvodem na náměstí kde byla sloužena slavnostní mše.Po té se šlo opět v průvodu,který čítal okolo 2000 lidí přes město na místo oslav,na společný oběd,kde při dobré hudbě a pivu byla úžasná atmosféra.Ještě jsme předali dary a propagační materiál Olomouckého kraje,které jsme dovezli jako vzpomínku oslav na náš sbor a region.

Pro ptenské hasiče to byl nezapomenutelný zážitek,zúčastnit se takovýchto oslav.

FOTOGALERIE ZDE

Reportáž VOF-TV.DE               

FOTO /www.laudi-foto.de/

Vítání sborů.

Muzika.

Výčep.

VC Prostějovska Stražisko 4.září,čas 29:21.    

 Video

VC Prostějovska Vícov 28.8

Video

 

6. ročník  soutěže Veteránů i veteránek nad 35 let 

"O pohár starosty města Prostějova-Zlatý Florián "

.Video zde.

V sobotu 14.srpna proběhla ve Štarnově soutěž Veteránů v požárním útoku.Zůčastnilo se  5 družstev mužů a 3 družstva žen.

FOTOGALERIE ZDE

Video ženy                   Video muži 1pokus       2pokus                                             

VC Prostějovska sobota 24.7 v Dětkovicích.   VIDEO ZDE.
VC Prostějovska Čelechovice na Hané 3.7   .VIDEO ZDE
V neděli 13.června byla v našem kostele sloužena Mše za hasiče.

FOTOGALERIE ZDE:

20.místo mezi všemi muži a 2.místo mezi rovnocenými stroji( PS12) . VIDEO ZDE
V sobotu 22 května se konala ve Stražisku před koupalištěm okrsková soutěž,4.okrsku-Ptení,Stražisko,Přemyslovice,Štarnov,Nová Dědina.

FOTOGALERIE ZDE:

V sobotu 26.prosince se od 16.00hodin konala VÝROČNÍ SCHŮZE SDH,která byla zároveň volební a to na dalších 5 let.Nově zvolený výbor  zde.Po uvítání hostů proběhlo vše dle navrženého programu.Po té následovalo menší občerstvení a od 18.00hodin tradiční Štěpánská zábava.

FOTOGALERIE ZDE:

 

V sobotu 26.řijna. 2006 jsme jeli na výlet.Našim cílem bylo HASIČSKÉ MUZEUM ve městě PŘIBYSLAVI.Asi po hodinové prohlídce Muzea,jsme se rozešli po městečku za účelem obědu.Cestou zpět byl ještě naším cílem hrad Pernštejn.Pár jedinců,kteří navštívili hrad nedávno,se rozhodlo že na nás počká na letním posezení v podhradí.Jak jsme se po prohlídce hradu sami přesvědčili,v podhradí se našim kamarádům čekalo skvěle,vůbec by jim nevadilo kdyby naše prohlídka trvale déle(chutnalo jim).K večeru jsme se všichni vrátili spokojeni a večer jsme zakončili v místí hospodě, s konstatováním,že příště zas.

FOTOGALERIE ZDE:

Děkujeme za návštěvu. Úvodní stránka
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one