uvod web.GIF
Sbor dobrovolných hasičů Ptení 
.
 

JPO ÚO Prostějov

 

Jednotky požární ochrany 

Zásady činnosti jednotek požární ochrany na úseku civilní ochrany a ochrany obyvatelstva    

Na úseku civilní ochrany a ochrany obyvatelstva jednotky provádí zásah podle zásad uvedených v §21 až 28 vyhlášky č. 247/2001 Sb.  

Při zásahu

a) zdolávají požáry,

b) provádí záchranné a likvidační práce,

c) podílí se na evakuaci obyvatel,

d) podílí se na označování oblastí s výskytem nebezpečných látek,

e) podílí se na na varování obyvatel,

f) podílí se na dekontaminaci postižených obyvatel nebo majetku,

g) podílí se na humanitární pomoci obyvatelstvu a zajištění podmínek pro jeho   nouzové

    přežití.  

    Jednotka požární ochrany vykonává na úseku civilní ochrany a ochrany obyvatelstva jen takovou výše uvedenou činnost, která odpovídá jejímu zařazení v plošném pokrytí a její dislokaci ve vztahu k vnější zóně havarijního plánování a k havarijnímu plánu kraje.

Jednotky požární ochrany 

Plošné pokrytí území okresu jednotkami požární ochrany

Plošné pokrytí je systém organizace jednotek požární ochrany, realizovaný plošným rozmístěním sil a prostředků jednotek PO, který stanoví základní úroveň garantované pomoci poskytované zásahem jednotek PO v závislosti na stupni a kategorii nebezpečí katastrálního území , předurčuje působnost jednotek PO a stanoví princip jejich spolupráce na území okresu v zájmu záchrany lidí a majetku před požáry, živelními pohromami a jinými mimořádnými událostmi.

Kategorie jednotky PO

     Kategorie jednotky PO vyjadřuje předurčenost jednotky PO v systému plošného pokrytí pro požární zásah nebo záchranné práce.

Výjezd 

     Výjezd jsou síly a prostředky, které jednotka PO organizuje a plánuje pro zabezpečení účinného zásahu na katastrální území a objekty v souladu s požadavky plošného pokrytí zahrnující současně velikost první, druhé a další jednotky PO.

Kategorie jednotek PO plošného pokrytí okresu

     Pro účely plošného pokrytí jsou jednotky PO:

a) s územní působností, zasahující i mimo území svého zřizovatele

JPO I : jednotka Hasičského záchranného sboru kraje s územní působností zpravidla do 20 minut jízdy z místa dislokace,

JPO II : jednotka sboru dobrovolných hasičů obce s členy, kteří vykonávají službu jako svoje hlavní nebo vedlejší povolání, s územní působností zpravidla do 10 minut jízdy z místa dislokace,

JPO III : jednotka sboru dobrovolných hasičů obce s členy, kteří vykonávají službu v jednotce požární ochrany dobrovolně, s územní působností zpravidla do 10 minut jízdy z místa dislokace, 

b) s místní působností, zasahující na území svého zřizovatele  

JPO IV : jednotka hasičského záchranného sboru podniku,

JPO V : jednotka sboru dobrovolných hasičů obce s členy, kteří vykonávají službu v jednotce požární ochrany dobrovolně,

JPO VI : jednotka sboru dobrovolných hasičů podniku. 

     Jednotky PO zařazené do kategorií plošného pokrytí musí zabezpečit výjezd v určené době, od doby kdy jim byl nahlášen poplach, následovně dle tabulky :

Kategorie jednotky

JPO I

JPO II

JPO III

JPO IV

JPO V

JPO VI

Doba výjezdu (min.)

2

5

10

2

10

10

 

Seznam jednotek PO zařazených v kategoriích
plošného pokrytí okresu Prostějov

 

Jednotky kategorie JPO I:

Název a evidenční číslo

Zřizovatel

Místo dislokace

Počet organizovaných výjezdů v kategorii

HZS Prostějov
713010

Česká republika

Prostějov

2 výjezdy JPO I

HZS Prostějov
713011

Česká republika

Konice

1 výjezd JPO IJednotky kategorie JPO II:

Název a evidenční číslo

Zřizovatel

Místo dislokace

Počet organizovaných výjezdů v kategorii

SDH Brodek u Prostějova
713107

ÚM Brodek u Prostějova

Brodek u Prostějova

1 výjezd JPO II

SDH Kostelec na Hané
713138

MěÚ Kostelec na Hané

Kostelec na Hané

1 výjezd JPO II

SDH Němčice nad Hanou
713150

MěÚ Němčice nad Hanou

Němčice nad Hanou

1 výjezd JPO II

SDH Prostějov - Vrahovice
713256

MěÚ Prostějov

Prostějov - Vrahovice

1 výjezd JPO II

SDH Protivanov
713168

ÚM Protivanov

Protivanov

1 výjezd JPO IIJednotky kategorie JPO III:

Název a evidenční číslo

Zřizovatel

Místo dislokace

Počet organizovaných výjezdů v kategorii

SDH Brodek u Konice
713106

OÚ Brodek u Konice

Brodek u Konice

1 výjezd JPO III

SDH Drahany
713121

ÚM Drahany

Drahany

1 výjezd JPO III

SDH Hvozd
713131

OÚ Hvozd

Hvozd

1 výjezd JPO III

SDH Kladky
713134

OÚ Kladky

Kladky

1 výjezd JPO III

SDH Klenovice na Hané
713135

OÚ Klenovice na Hané

Klenovice na Hané

1 výjezd JPO III

SDH Konice
713137

MěÚ konice

Konice

1 výjezd JPO III

SDH Nezamyslice
713151

ÚM Nezamyslice

Nezamyslice

1 výjezd JPO III

SDH Olšany u Prostějova
713157

OÚ Olšany u Prostějova

Olšany u Prostějova

1 výjezd JPO III

SDH Plumlov
713164

MěÚ Plumlov

Plumlov

1 výjezd JPO III

SDH Přemyslovice
713169

OÚ Přemyslovice

Přemyslovice

1 výjezd JPO III

SDH Ptení
713170

OÚ Ptení

Ptení

1 výjezd JPO III

SDH Rozstání
713173

OÚ Rozstání

Rozstání

1 výjezd JPO III

SDH Určice
713188

OÚ Určice

Určice

1 výjezd JPO III

 

 

Jednotky kategorie JPO IV    

     Jsou jednotky hasičského záchranného sboru podniku, které jsou složeny ze zaměstnanců právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby, kteří vykonávají činnost v této jednotce jako své zaměstnání. Zřizovateli těchto jednotek jsou právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby. V současné době neeviduje Územní odbor Prostějov žádnou funkční JPO IV.

 

 

Jednotky kategorie JPO V    

     Jsou jednotky sboru dobrovolných hasičů obce složených z fyzických osob, které nevykonávají činnost v těchto jednotkách jako své zaměstnání. Zřizovateli těchto jednotek jsou obce. Působnost těchto jednotek je zpravidla místní. V současné době eviduje Územní odbor Prostějov 97 jednotek kategorie JPO V.

 

 

Jednotky kategorie JPO VI    

     Jsou jednotky sboru dobrovolných hasičů podniku, které jsou složeny ze zaměstnanců právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby. Tuto činnost nevykonávají jako své zaměstnání. Působnost těchto jednotek je zpravidla místní.

 

 

Název a evidenční číslo

Zřizovatel

Místo dislokace

Počet organizovaných výjezdů v kategorii

Oděvní podnik, a.s., Prostějov

Oděvní podnik a.s.

Prostějov

1 výjezd JPO VI

Gala, a.s., Prostějov

Gala, a.s.

Prostějov

1 výjezd JPO VI

Pila Javořice, a.s, Ptenský Dvorek

Pila Javořice, a.s.

Ptenský Dvorek

1 výjezd JPO VI

Děkujeme za návštěvu. Úvodní stránka
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one