uvod web.GIF
Sbor dobrovolných hasičů Ptení
* *

Mapa pokrytí JPO ÚO Prostějov

 

Jednotky požární ochrany 

Zásady činnosti jednotek požární ochrany na úseku civilní ochrany a ochrany obyvatelstva    

Na úseku civilní ochrany a ochrany obyvatelstva jednotky provádí zásah podle zásad uvedených v §21 až 28 vyhlášky č. 247/2001 Sb.  

Při zásahu

a) zdolávají požáry,

b) provádí záchranné a likvidační práce,

c) podílí se na evakuaci obyvatel,

d) podílí se na označování oblastí s výskytem nebezpečných látek,

e) podílí se na na varování obyvatel,

f) podílí se na dekontaminaci postižených obyvatel nebo majetku,

g) podílí se na humanitární pomoci obyvatelstvu a zajištění podmínek pro jeho   nouzové

    přežití.  

    Jednotka požární ochrany vykonává na úseku civilní ochrany a ochrany obyvatelstva jen takovou výše uvedenou činnost, která odpovídá jejímu zařazení v plošném pokrytí a její dislokaci ve vztahu k vnější zóně havarijního plánování a k havarijnímu plánu kraje.

Jednotky požární ochrany 

Plošné pokrytí území okresu jednotkami požární ochrany

Plošné pokrytí je systém organizace jednotek požární ochrany, realizovaný plošným rozmístěním sil a prostředků jednotek PO, který stanoví základní úroveň garantované pomoci poskytované zásahem jednotek PO v závislosti na stupni a kategorii nebezpečí katastrálního území , předurčuje působnost jednotek PO a stanoví princip jejich spolupráce na území okresu v zájmu záchrany lidí a majetku před požáry, živelními pohromami a jinými mimořádnými událostmi.

Kategorie jednotky PO

     Kategorie jednotky PO vyjadřuje předurčenost jednotky PO v systému plošného pokrytí pro požární zásah nebo záchranné práce.

Výjezd 

     Výjezd jsou síly a prostředky, které jednotka PO organizuje a plánuje pro zabezpečení účinného zásahu na katastrální území a objekty v souladu s požadavky plošného pokrytí zahrnující současně velikost první, druhé a další jednotky PO.

Kategorie jednotek PO plošného pokrytí okresu

     Pro účely plošného pokrytí jsou jednotky PO:

a) s územní působností, zasahující i mimo území svého zřizovatele

JPO I : jednotka Hasičského záchranného sboru kraje s územní působností zpravidla do 20 minut jízdy z místa dislokace,

JPO II : jednotka sboru dobrovolných hasičů obce s členy, kteří vykonávají službu jako svoje hlavní nebo vedlejší povolání, s územní působností zpravidla do 10 minut jízdy z místa dislokace,

JPO III : jednotka sboru dobrovolných hasičů obce s členy, kteří vykonávají službu v jednotce požární ochrany dobrovolně, s územní působností zpravidla do 10 minut jízdy z místa dislokace, 

b) s místní působností, zasahující na území svého zřizovatele  

JPO IV : jednotka hasičského záchranného sboru podniku,

JPO V : jednotka sboru dobrovolných hasičů obce s členy, kteří vykonávají službu v jednotce požární ochrany dobrovolně,

JPO VI : jednotka sboru dobrovolných hasičů podniku. 

     Jednotky PO zařazené do kategorií plošného pokrytí musí zabezpečit výjezd v určené době, od doby kdy jim byl nahlášen poplach, následovně dle tabulky :

jpo uo pv.bmp
hasební obvod JSDH Ptení.jpg
seznam ppp.bmp
28.03.2009 19:10:00
josef.portes
Děkujeme za návštěvu. Úvodní stránka
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one