uvod web.GIF
Sbor dobrovolných hasičů Ptení 
.
 

Tísňové volání

Voláme hasiče:

Důležitá čísla tísňového volání:

 • 150 hasiči
 • 155 záchranná služba
 • 158 policie ČR
 • 112 evropské číslo tísňového volání

Čísla 150, 155 a 158 jsou tzv. národní čísla tísňového volání, číslo 112 evropské číslo tísňového volání, které slouží pro všechny složky integrovaného záchranného systému - primárně určeno pro cizince, popř. kdy je nutný záasah více složek IZS, popř, kdy není možno se dovolat na výše uvedená národní čísla tísňového volání.

 

Telefonování na tísňová čísla je bezplatné. V případě potřeby se nebojte na tísňovou linku telefonovat, avšak zneužití tísňové linky je trestné!!!. Zneužíváním tísňové linky mohou být blokovány hovory občanů potřebujících pomoc.

Při volání na tísňovou linku:

 • snažte se zachovat klid a rozvahu
 • rozmyslet se, co chci říct a hovořit srozumitelně
 • uveďtě co se stalo
 • kde se to stalo (adresa, obec, pokud neznáte název ulice, všímejte si orientačních bodů např. obchodní dům a popiště okolí
 • své jméno (kdo volá)
 • číslo telefonu, ze kterého voláte
 • nikdy nezavěšujte dokud vás k tomu operátor tísňové linky nevyzve

Po prvotním oznámení co se stalo, odpovídejte stručně a jasně na dotazy operátora tísňové linky. Nic neurychlíte, když všechny informace vychrlíte během několika sekund!

 

Při volání z mobilu je nutné kromě bězných onformací uvádět u adresy místa mimořádné události i obec. Operátor pak zajistí předání hovoru místně příslušnému operačnímu středisku.

Hasiče volejte:

 • pokud hoří
 • pokud se stala dopravní nehoda a v havarovaných vozidlech jsou uvězněni lidé
 • pokud se stala dopravní nehoda a její následky mohou poškodit zdraví osob, případně životní prostředí
 • pokud jsou následkem živelních pohrom (voda, vítr...) ohroženy životy, majetek, životní prostředí
 • pokud se nemohu dostat do bytu a hrozí nebezpečí z prodlení - v bytě je dítě, starší osoba, popř. je ohrožen majetek (zapnutá žehlička, vařič, atd...)
 • v případě nutnosti vyproštění osob z výšek, hloubek, vody, ledu apod.
 • v případě ohrožení bodavým hmyzem
 • v dalších případech, kdy je ohrožen lidský život nebo zdraví

Voláme zdravotnickou záchrannou službu:

 1. Co se stalo:
  • zda se jedná o náhlé zhoršení zdravotního stavu nebo úraz, jakým mechanizmem vznikl a která část těla je zraněná.
  • při dopravní nehodě uveďte, kolik je zraněných a zda je někdo zaklíněn.
  • stručně a výstižně popište stav postiženého (komunikuje? reaguje? při vědomí/bezvědomí, dýchá/nedýchá, popř. zda se s něčím léčí).
  • pokud víte, oznamte jméno postiženého, udejte jeho přibližný věk.
 2. Kde se to stalo:
  • oznamte z jakého města voláte, sdělte místo, kde se postižený nachází, ulice, číslo popisné.
  • je-li postižený v bytě uveďte patro a jméno na zvonku.
  • v případě vesnice uveďte orientační body (např. dům proti kostelu se zelenými vraty apod.)
  • při dopravních nehodách a úrazech v terénu se snažte místo co nejvíce upřesnit - nejbližší vesnice, odbočka, kilometrovník na dálnici, číslo silnice apod.
  • pozor při volání z mobilního telefonu: vždy zdůrazněte, kde se přesně nacházíte - včetně města, z něhož voláte (nemusíte se pokaždé dovolat na nejbližší záchrannou službu).
 3. Kdo volá:
  • oznamte operátorovi vaše celé jméno

Telefon pokládejte vždy jako poslední, vyčkejte na doplňující otázky operátora. V případě závažných stavů se nejedná o zdržení, neboť v průběhu hovoru je souběžně předávána výzva výjezdovým skupinám záchranné služby. Operátor vám poradí jak postupovat do jejich přijezdu.

V nezbytně nutných případech volejte číslo tísňového volání 112. Toto číslo lze volat ze všech mobilních telefonů bez použití SIM karty i z pevné sítě. Hovor může být uskutečněn v cizím jazyce (angličtina, němčina apod). Vzhledem k tomu, že linka 112 je obsluhována Hasičským záchranným sborem ČR a tísňová výzva je poté teprve předána zdravotnickému operačnímu středisku, představuje volaní na linku 112 oproti volání na linku 155 vždy určité zdržení.

Děkujeme za návštěvu. Úvodní stránka
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one