uvod web.GIF
Sbor dobrovolných hasičů Ptení
* SCHŮZE VÝBORU !!!*
koronavirus 

Výjezdy JPO III

V sobotu 24.března v 15.25 hod.byl nahlášen požár u Růžova,šlo zase o nezodpovědné vypalování trávy na volném prostranství.
Ve středu 21.března 2012 ,ve 14.32 byl vyhlášen požární poplach.Jednalo se o požár trávy před Stražiskem.Na místě:HZS Konice,JSDH Ptení.

V neděli 8. ledna 2012 v 15:24 byl naší jednotce vyhlášen požární poplach. Podle předběžných informací se mělo jednat o požár komínového tělesa RD v obci Vícov.

V 15:28 vyjela naše jednotka s CAS 32 T 148 k místu události. Cestu k zásahu opět komplikovalo nalezení nahlášeného MU, protože nám KOPIS opět oznámilo pouze číslo popisné RD. Jedná se o problém, kdy KOPIS se sídlem v Olomouci při vyhlašování PP informuje JPO o MU pouze pomocí čísla popisného. Řešením tohoto problému může být eventuální pořízení GPS navigace do naší CAS, stejný způsob navigování používají i jednotky HZS.

Po krátkém hledání dorazila naše jednotka jako první na místo události. Průzkumem bylo zjištěno, že v rodinném domě – dřevostavbě, začalo od krbových kamen hořet komínové těleso, izolace a sádrokarton. Majitel domu ještě před příjezdem hasičů zkrotil prvotní plameny RHP a pomocí dalších místních spoluobčanů a jednoho profesionálního hasiče mimo službu, požár částečně lokalizovali.

Krátce po našem příjezdu dorazila na místo jednotka HZS OLK CPS Prostějov s CAS 24 SCANIA, dále pak také místní jednotka JSDHO Vícov s DA VW TRANSPORTER, HZS OLK CPS Prostějov s CAS 32 T 815 a JSDHM Kostelec n. H. s CAS 16 PRAGA NTS 265 a s DA AVIA A31. Dále byl na MU přítomen vyšetřovatel HZS OLK ÚO Prostějov, Policie ČR a starostka obce Vícov.

Profesionální hasiči rozebrali komínovou konstrukci pomocí motorové a mečové pily. Zbývající ohniska zlikvidovali pomocí vysokotlakého proudu vody. Nakonec místo ještě překontrolovali termokamerou. V 16:25 dorazila naše jednotka zpět na základnu.

 V pondělí 5.prosince 2011 v 16:27 vyjížděla jednotka SDH Ptení společně s SDH Brodek u Konice a HZS Konice do Vojenského areálu u Skřípova,jednalo se o taktické cvičení-hledání nezvěstných osob v lesním prostoru.

Ve středu 7. září 2011 v 17:20 HOD byl naší jednotce vyhlášen II. stupeň požárního poplachu. Podle předběžných informací se mělo jednat o požár lesa poblíž obce Přemyslovice. V 17:24 HOD vyjela naše jednotka s CAS 32 T148 a DA AVIA v celkovém počtu 12 hasičů k místu události. Po krátkém hledání jsme v 17:41 HOD dorazili na místo události.Průzkumem bylo zjištěno, že hoří kopka slámy a okolní lesní porost o rozměrech zhruba 10 x 40 metrů u Přemyslovic směrem na Pěnčín. Na místě události již zahovaly jednotky z kompletního I. stupně požárního poplachu - HZS OLK PS Konice s CAS 24 T815, HZS OLK CPS Prostějov s CAS 32 T815, JSDHM Konice s CAS K25 LIAZ a JSDHO Přemyslovice s CAS 32 T148 a DA AVIA – tj. jednotky, kterým byl poplach vyhlášen již v 17:04 HOD.K uhašení požáru byly použity tři vodní proudy. Naše jednotka zůstala na místě události jako záloha s hasební vodou. Na místě byla dále přítomna Policie ČR a vyšetřovatel HZS OLK ÚO Prostějov.Předběžná výše škody je stanovena na 40 000 Kč, uchráněná hodnota byla stanovena na 400 000 Kč. Příčina požáru je v šetření. V 18:35 HOD dorazila naše jednotka zpět na základnu.

V sobotu 27. srpna 2011 v 13:50 HOD byl na KOPIS v Olomouci nahlášen požár strniště o rozloze 10 x 10 metrů mezi obcemi Ohrozim a Vícov. Operační středisko vyslalo k požáru HZS OLK CPS Prostějov s CAS 15 MAN (v počtu 1 + 1) a JSDHM Plumlov s CAS 32 T815 (v počtu 1+3). Avšak z důvodu vyschlé orné půdy a strniště, silného větru a malého množství SaP došlo k velkému rozšíření na rozlohu 250 x 550 metrů.

V 14:23 HOD byl naší jednotce vyhlášen požární poplach pouze pomocí poplachové SMS. Po pěti minutách vyjela naše jednotka k požáru s CAS 32 T 148 (v počtu 1+1) a s DA AVIA (v počtu 1+4). Na místo události jsme dorazili v 14:34 HOD. Po příjezdu na místo události zde již zasahovaly výše zmíněné jednotky, po chvíli dále na místo události dorazila také JSDHM Kostelec na Hané s CAS 16 PRAGA NTS a CAS 25 ŠKODA 706 RTHP, která byla rovněž jako my, povolána později jako posilová jednotka s hasební vodou.

Všechny jednotky hasily požár pomocí lafetových proudnic, z nástaveb svých zásahových automobilů. Po odjezdu ostatních jednotek setrvala naše jednotka na obhlídku, než traktor povolaný ze ZD Vícov oborá shořelé strniště. Během této doby naše jednotka rozkryla a prolila vodou pravděpodobné ohnisko požáru, které ještě hořelo.

Pravděpodobnou příčinou požáru byla nedbalost při pálení biologického odpadu neznámými osobami a to 2 metry od posečeného pole s obilím v lokalitě Malá Horka u Vícova. Z tohoto místa se požár pravděpodobně rozšířil na konečných 14 hektarů. 


Rychlá bouřka s vydatným deštěm,která zbůsobila požár v Ptenském dvorku,dala o sobě vědět i v části obce Ptení.Při zásahu ve Ptenském Dvorku jsme se od profesionálních hasičů a Police ČR dozvěděli, že v Ptení, v ulici směrem k Vícovu se valí voda z polí a znečišťuje silnici. Po odjezdu ze zásahu v Ptenském Dvorku jsme se vydali prozkoumat místo události. Po dojezdu naší jednotky na místo události bylo zjištěno, že ulici směrem k Vícovu zaplavila voda s bahnem z pole. Na žádost starosty naší obce jsme chodníky, silnici a cestu k bytovkám očistili pomocí proudů vody z naší cisterny. Na základnu jsme se vrátili až po osmé hodině večer. Celkem bylo k pročištění potřeba cca 25 000 litrů vody.                 foto:týdeník prostějovska

V sobotu 21. května 2011 byla v okolí Ptení silná bouře, doprovázená silnými blesky. Krátce po začátku bouře v 15:05 HOD byl naší jednotce vyhlášen požární poplach, podle předběžných informací se mělo jednat o požár zahradní boudy v Ptenském Dvorku. Naše jednotka vyjela s CAS 32 TATRA 148 (v počtu 1+3) a DA AVIA (v počtu1+5) k místu události. Po příjezdu na místo události byl průzkumem zjištěn požár zahradní boudy. Již před příjezdem naší jednotky byl požár uhašen ručními hasicími přístroji velitelem směny HZS OLK PS Konice mimo službu, synem starosty obce Ptení a dalšími místními spoluobčany. Díky jejich včasnému zásahu bylo zabráněno daleko větším škodám. Příčinou požáru byl blesk. Dále na místo události dorazily jednotka HSZ Konice s CAS 24 T815 a CAS 32 T815, JSDH Kostelec na Hané s CAS 16 PRAGA A DA AVIA a HZS OLK CPS Prostějov s CAS 32 T815. Dále na místo události dorazila také Policie ČR a vyšetřovatel HZS OLK.

Hodinu a půl po příjezdu naší jednotky ze zásahu u obce Žárovice jsme byli povoláni znovu k zásahu. V tu dobu v okolí Ptení foukal velmi silný vítr. V pátek 8. dubna 2011 v 1:00 byl naší jednotce vyhlášen požární poplach. Podle předběžných informací se mělo jednat o požár pily Javořice. Naše jednotka vyjela k události s CAS 32 TATRA 148 (v počtu 1+2) a DA AVIA (v počtu 1+4). Během cesty k zásahu bylo upřesněno, že se jedná o požár trávy.
Zhruba v 1:10 dorazila naše jednotka k místu události, průzkumem bylo zjištěno, že se jedná o požár travního porostu o rozloze 15 x 30 metrů a to v blízkosti vlakové vlečky v areálu pily Javořice. Částečně požár zasahoval i mimo areál směrem k železniční trati Ptení – Stražisko. K dohašování ohnisek požáru použila naše jednotka jeden  proud vody.
Již před příjezdem naší jednotky byl požár hašen a lokalizován pracovníkem ostrahy Pily – občanem Ptení, starostou obce Ptení a jeho synem, kteří požár zpozorovali ze svého domu. K hašení použili ruční hasicí přístroje. Díky jejich pohotovému jednání bylo zabráněno dalšímu rozšíření požáru na okolní budovu a na uskladněnou kulatinu.
Dále na místo události dorazily tyto složky IZS: JSDH Kostelec na Hané s CAS 25 ŠKODA 706, HZS OLK PS Konice s Cas 24 T 815, HZS OLK CPS Prostějov s CAS 24 SCANIA, vyšetřovatel HZS OLK a Policie ČR – policisté z obvodního oddělení Plumlov. Příčina požáru je v šetření, naše jednotka se vrátila zpět na základnu před 3. hodinou.

Šest jednotek profesionálních i dobrovolných hasičů likvidovalo 7.4.2011 požár lesa u obce Žárovice. K požáru došlo ve vojenském prostoru. Vzhledem k velmi silnému větru hrozilo rychlé rozšíření požáru. Hasičský záchranný sbor přijal informaci o požáru ve 19:56 hodin ,naše jednotka měla vyhlášený poplach ve 20:50 hodin, operační středisko postupně k likvidaci vyslalo profesionální jednotku požární stanice v Prostějově s osádkou dvou cisternových vozidel a také dobrovolné jednotky Plumlov, Ptení, Kostelec na Hané a Vrahovice. K likvidaci požáru byla také vyslána vojenská hasičská jednotka z Vyškova. Celkově tak u požáru zasahovalo devět cisternových vozidel. Velmi složitá lokalizace požáru vlivem silného větru a následné rozhrabávání a prolévání vodou pokračuje i v současnosti. Požár se jednotkám podařilo lokalizovat krátce po půl desáté večer. Jednotky stále na místě zasahují. Cisterny jsou zásobovány kyvadlovou dopravou vody z rybníka v Plumlově. Při požáru byl využit osvětlovací balón pro bezpečnost hasičů při dohašovacích pracích ve složitém terénu. Rozloha požáru byla předběžně odhadnuta na rozloze 100x100m, výše škody rovněž předběžně ve výši 100tis korun.Návrat jednotky na základnu 23:20hodin. (zdroj:www.hzsol.cz )

Požár Bělecký Mlýn – 4. Března 2011

V pátek 4. března 2011 v 13:11 HOD nám byl vyhlášen první letošní požární poplach, podle předběžných informací se mělo jednat o požár trávy u Běleckého mlýna. Naše jednotka vyjela v 13:16 HOD s CAS 32 T 148 (v počtu 1+2) a DA AVIA (v počtu 1+7) k místu události.

V 13:27 HOD přijela naše jednotka na místo události, na místě události již zasahovali: jednotka HZS OLK PS Konice s CAS 24 T 815, jednotka HZS OLK PS Prostějov s CAS 32 T 815 a JSDH Kostelec na Hané s DA AVIA - tj. jednotky, kterým byl poplach vyhlášen již v 12:43 HOD. Po příjezdu naší jednotky na místo události bylo zjištěno, že hoří lesní hrabanka v prudkém svahu zhruba mezi Běleckým a Hluchovským Mlýnem.  Jednotky vzniklý požár již hasily a to pomocí dvou proudů vody.  Dále na místo události dorazily tyto složky IZS: - JSDH Přemyslovice s CAS 32 T 148, JSDH Kostelec na Hané s CAS 25 ŠKODA 706, vyšetřovatel HZS OLK s VEA MITSUBISHI a POLICIE ČR.  Část naší jednotky byla VZ vyslána pomáhat dalším jednotkám hasit požár pomocí jednoduchých hasebních prostředků (lopaty, kopáče). Dále naše TATRA doplnila vodu cisterně, která čerpala vodu k hašení lesa. Pravděpodobnou příčinou požáru byla zřejmě nedbalost dvou lesních dělníků. Tito pracovníci, kteří na místě pracovali, vzniklý požár ze začátku hasili, což se jim zřejmě nedařilo, a proto zavolali na pomoc hasiče. V 15:00 HOD se naše jednotka vrátila zpět na základnu.

 

▼          VÝJEZDY V ROCE 2010           ▼

Děkujeme za návštěvu. Úvodní stránka
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one