uvod web.GIF
Sbor dobrovolných hasičů Ptení
* SCHŮZE VÝBORU !!!*
koronavirus 

Výjezdy JPO III

V úterý 7.prosince v 16.22 nám byl vyhlášen II.stupeň požárního poplachu,jednalo se o požár stolárny v Plumlově.

K rozsáhlému požáru průmyslové budovy v Plumlově v úterý 7. prosince vyjíždělo šest jednotek profesionálních i dobrovolných hasičů. Při požáru došlo ke zranění jedné osoby. Tísňová linka hasičského záchranného sboru obdržela informaci o požáru v objektu v Plumlově v 15:39. Z dílny která je součástí komplexu firem se valil hustý černý kouř. Operační středisko k likvidaci vyslalo z požární stanice v Prostějově dvě cisternová vozidla s osádkou a další dvě jednotky dobrovolných hasičů. Postupně k události byly povolány další jednotky. Jmenovitě společně s profesionální jednotkou dobrovolné jednotky Plumlov, Kostelec na Hané, Vrahovice, Prostějovičky a Ptení. Hasební práce byly z počátku komplikovány nemožností odpojení přívodu elektrického proudu. Jednotka musela vyčkat příjezdu pohotovostní služby energetiků. Velitel zásahu vzhledem k rozsahu požáru objektu povolal výškovou techniku a postupně další jednotky s cisternovými vozy pro zabezpečení vodou. Celkově zde bylo  nasazeno 8 cisternových vozidel. Při požáru došlo ke zranění osoby, kterou s popáleninami odvezla Zdravotnická záchranná služba. Hasičům se naštěstí podařilo zamezit rozšíření na druhou polovinu střechy, tedy na sousedící autoservis. Jednotky prováděly hasební práce z obou stran objektu a rovněž byla nasazena k hašení přivolaná výšková technika. Hasičům se podařilo požár lokalizovat během necelé hodiny, jednotky pokračovaly v likvidaci  požáru a rozebírání zbytků zasažené střechy. Krátce po půl jedenácté v noci se podařilo požár likvidovat a na místě zůstává z preventivních důvodů místní dobrovolná jednotka. Při požáru došlo k celkovému poškození nejen na objektu, ale i na vybavení, přivolaný vyšetřovatel příčin vzniku požáru na místě předběžně odhadnul škodu na 900tis korun, příčina vzniku požáru je v současnosti v šetření.   . video zde  (převzato z HZS OLK)

V pondělí 30.srpna v 17,02 hod. proběhlo taktické cvičení,jednalo se o simulovaný požár 1.patra obecního úřadu.Jednotky na místě:HZS Prostějiov,HZS Konice,JSDH Ptení,JSDH Kostelec na Hané.
21.8.2010 v 18:30 byl JSDH Ptení vyhlášen poplach,jednalo se o pád malého dvoumístného letadla u Ptení.Letadlo mělo závadu na motoru a snažilo se nouzově přistát na strništi,při tomto pokusu letadlo zavadilo o drát vysokého napětí,který poškodilo a zřítilo se na zem.Dvoučlenná posádka letounu vyvázla bez vážnějšího zranění.Na místě zásahu:JSDH Ptení Tatra 148 cas 32,JSDH Kostelec na Hané CAS 25 Škoda 706 RTHP, DA Avia A31,HZS Konice Cas 24 T 815 ,Policie ČR,Letecká záchranná služba a pracovníci společnosti E.On.

V pátek 5. března 2010 v 6:39 hod byl naší jednotce vyhlášen požární poplach, mělo se jednat o požár sklepa jednopatrové domu v obci Stražisko. Naše jednotka vyjela s CAS 32 T148 (1+3) a s DA AVIA (1+5) k místu události.V 6:54 hod dorazila naše jednotka na místo události. Na místě události již zasahovala jednotka HZS OLK PS Konice s CAS 24 T815 a CAS 32 T815, která vzniklý požár již hasila.  Po chvíli na místo události dorazila také jednotka HZS OLK PS Prostějov s CAS 24 SCANIA a vyšetřovatel HZS OLK s VA Toyota Rav4.Průzkumem byl zjištěn požár sklepa a zadýmení rodinného domu. Naši hasiči pomohli jednotkám HZS u přesunu nepohyblivé osoby z hořícího domu do bezpečí. Po půl hodině se naše jednotka vrátila zpět na základnu.                    Video zde.

 

V úterý 19. ledna 2010 v 13:11 byl naší jednotce vyhlášen první letošní poplach, nejdříve pomocí rotační sirény umístěné na budově obecního úřadu, posléze i pomocí SMS zpráv. Podle SMS zprávy se mělo jednat o požár sazí v komíně v RD ve Ptení, na určitém čísle popisném - členům jednotky na první pohled neznámém, po upřesnění bylo zjištěno, že se místo události nalézá v rodinném domě ve „žlebu“ (žleb mezi Ptením a Pohodlím) Hájenka. Naše jednotka vyjela s CAS 32 T148 k místu události a to v krátkém čase od nahlášení. Výjezd našeho prvního výjezdového vozidla CAS 32 T148 výrazně urychlilo stálé napojení tohoto auta na vzduchový kompresor, který naše jednotka zakoupila koncem loňského roku z dotace Olomouckého kraje. Po příjezdu na místo události byl průzkumem potvrzen požár sazí v komíně, následně byl požár uhašen RHP. Na místě zásahu byl také přítomen i zástupce zřizovatele naší JPO (starosta obce). Pravděpodobnou příčinou byl vadný stav komína, zřejmě z důvodu nepatřičné údržby komína.Po uhašení sazí bylo místo předáno majiteli a jednotky(Ptení,HZS Konice) se vrátily zpět na své základny.

▼Výjezdy v roce 2009 a starší.▼

Ve čtvrtek 6.srpna 2009 ve 21:58 byl jednotce SDH Ptení vyhlášen poplach,mělo se jednat o požár RD,komínu ve Stražisku.Naše jednotka vyjela k požáru s CAS 32 T148 a DA 12 AVIA,na místo dorazila současně s HZS PS Konice CAS 24 T 815 4x4,CAS 32 T 815 a SDH Stražisko DA 12 AVIA.
V úterý 30. června 2009  v 17:04 byl jednotce SDH Ptení vyhlášen poplach, mělo se jednat o únik oleje do řeky Romže u obce Ptenský Dvorek, naštěstí se jednalo o cvičení.
Úkolem zasahujících hasičů byla instalace norných stěn přes celou šířku řeky Romže a to před silničním mostem spojující obce Ptenský Dvorek a Stražisko. Cílem bylo zabránit rozšíření olejové skvrny, která plavala po vodní hladině a ohrožovala tak vodní tok po proudu.
Po příjezdu jednotek na místo zásahu, byly společně nataženy přes řeku dvě norné stěny a byla simulována likvidace nebezpečné látky v řece.
Cvičení se účastnili jednotky SDH Ptení s DA 12 AVIA, HZS PS Konice s CAS 24 T815, HZS PS Prostějov s kontejnerovým nosičem MAN a velitel PS Konice s VEA VW Caddy.
V sobotu 11. dubna 2009 v 15:10 byl jednotce nahlášen požár trávy v obci Stražisko. Naše jednotka vyjela k požáru s CAS 32 T148 (1+3) a DA 12 AVIA (1+8) a byla na místě události za 14 minut od nahlášení. Již před příjezdem naší jednotky byl požár uhašen a na místě se nacházeli HZS PS Konice s CAS 24 T815 a JSDH Stražisko s DA 12 AVIA (JPO V), poté se ještě na místo dostavil vyšetřovatel s VA Toyota Rav 4. Návrat na základnu v 15:45.

4.4.2009 v 14:17: 09 byl naší JPO  nahlášen SOPIS PV požár dřevěné chaty v katastru obce  Ptení,Ptenský Dvorek(chatová oblast) Ihned po příjezdu bylo zřejmé, že požár je velmi rozvinutý a hašení bude problematické. Zásah navíc komplikovala nesjízdnost příjezdové cesty pro techniku hasičů, takže se muselo natahovat dlouhé útočné vedení (navíc do strmého svahu), 4 ks "B",rozdělovač,2 ks"C",po příjezdu dlaších jednotek jsme z naší  Tatry natahli ještě druhý "B" proud+jeden z Tatry  Konice,celkem 4.Pro zasahující hasiče byla velkým negativem vysoká teplota uvnitř budovy, silné zakouření a nahlášení, že uvnitř je tlaková láhev s PB, což se později nepotvrdilo. Příčinou požáru byly patrně kamna na tuhá paliva. V 16:30 se jednotka vrátila na základnu.  Na místě zasahovali(dle pořadí příjezdů): JPO III. Ptení –CAS 32 T 148, DA 12 Avia, HZS PV PS Konice-CAS 24 T 815 4x4, CAS 32 T 815, JPO II. Kostelec na Hané –CAS 16 Praga NTS 265, VEA Opel Ascona, HZS PV – CAS 24 Scania, CAS 32 T 815, HZS Ol. kraje ZPP – VA Toyota Rav 4 , na místě zásahu ponechány jako záloha JPO V. Suchdol – CAS 24 Škoda 706, JPO III. Přemyslovce – CAS 32 T 148. Na místě dále Policie ČR.Ve vnitřním prostoru chaty se vznítilo dřevěné obložení komína a dále došlo k rozšíření požáru na stropní konstrukci, střechu a vnitřní zařízení chaty. Požár způsobil podle majitelky škodu 300 tisíc korun, příčinou vzniku ohně byla jiskra z komínu, který byl neomítnutý a nevyspárovaný.

Dne 8.února 2009 ve 13:43 byl naší jednotce nahlášen požár dřevěné boudy,drvárníku v obci Vícov. Na místo vyrazila JSDH Ptení s technikou CAS 32 T148 (v počtu 1+2) a DA 12 Avia(1+8).Ve13:55 jednotka dorazila na místo události,byly nataženy 2 proudy (C,B) a začalo hašení spolu s SDH Vícov.Poté na místo dorazila jednotka HZS Prostějov a SDH Kostelec na Hané.Po uhašení byla ohořelá konstrukce stržena a  jednotky se vrátily na základnu.

Video (mobil)

VIDEO-zde.

Dne 28. prosince 2008 v 15:45 byl jednotce nahlášen požár udírny „uprostřed“ obce Stražisko, na místo vyrazila JSDH Ptení s technikou CAS 32 T148 (v počtu 1+2) a DA 12 Avia(1+8). V 15:58 dorazila jednotka na místo události, na místě již zasahovala jednotka HZS PS Konice s CAS 24 T815. Požár byl uhašen již před příjezdem jednotek PO. V 16:15 se jednotka vrátila na základnu.
Děkujeme za návštěvu. Úvodní stránka
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one