uvod web.GIF
Sbor dobrovolných hasičů Ptení
* SCHŮZE VÝBORU !!!*
koronavirus 

Výjezdy JPO III

V pátek 14. prosince 2012 v 15:34 byl naší jednotce vyhlášen požární poplach. Podle předběžných informací se mělo jednat o požár nízké budovy v obci Stražisko.
Po krátké chvíli vyjela naše jednotka s CAS 32 T148 (v počtu 1+3) a DA Avia (1+5) k místu události.
V 15:48 dorazila naše jednotka na místo události, kde již zasahovala jednotka HZS OLK PS Konice s CAS 24 T815 a CAS 32 T815. Bylo zjištěno, že se jedná požár sazí v komíně, který částečně zakouřil obytné místnosti. Naše jednotka zůstala na místě události jako záloha. Dále na místo dorazila jednotka HZS OLK CPS Prostějov s CAS 32 T815. V 16:30 dorazila naše jednotka zpět na svou základnu.
V úterý 23. 10. 2012 v 10:37 byl naší jednotce vyhlášen požární poplach. Podle předběžných informací se mělo jednat o požár nízké budovy ve Ptení. Za 4 minuty vyjela naše jednotka na místo události s CAS 32 T 148 (v počtu 1+2) a po krátké chvíli také s DA Avia (1+2). Již během cesty k zásahu byl z dálky vidět mohutný kouř a velké plameny.
Po příjezdu na místo události byl zjištěn požár přístavku obytné budovy, který se rozšířil podkrovní částí budovy na střechu a ohrožoval tak plameny sousední budovu a nedalekou dřevěnou garáž. Na místě události se již nacházeli 3 naši členové v civilu, kteří odpojovali dům od elektrického proudu a plynu. Podle prvotních informací od sousedů se neměli majitelé uvnitř budovy zdržovat. Během chvíle naše jednotka nasadila několik proudů ke zkrocení největších plamenů a také k ochlazování okolní budovy. Zásah byl prováděn jak ze země, tak i ze žebříku a posléze ze střechy nezasažené části hořící budovy. I přes odpojení elektrické energie docházelo nad hlavním jističem k jiskření, naštěstí se v okolí nacházeli pracovníci E.ONu, kteří nejdříve celou ulici a poté přípojku od elektrické energie odpojili.
Mezitím se další naši členové pokoušeli zajistit doplňování vody do naší cisterny, avšak z důvodu nefunkčnosti hydrantů ve vrchní části ulice se to nepodařilo. V tu chvíli však dorazily na místo další jednotky: HZS Olk CPS Prostějov s CAS 25 Scania a CAS 32 T 815, HZS Olk PS Konice s CAS 24 T 815 a JSDHM Kostelec n. H. s CAS 16 Praga a CAS 25 Škoda. Po nasazení dalších sil a prostředků došlo k lokalizaci požáru. Následně se pokračovalo v dohašování menších ohnisek, rozebírání střešní konstrukce, vynášení ohořelého materiálu a také v odvětrávání budovy.
Po dvanácté hodině se vrátily ostatní jednotky zpět na své základny, naše jednotka zůstala na místě kvůli dohledu nad požářištěm do 18 hodiny, kdy Policie ČR zasažený dům a zahradu zajistila a zapečetila z důvodu, že se Policii ČR stále nedařilo sehnat majitele. Příčina požáru je v šetření. Na místě události dále pracovníci plynáren, vyšetřovatel HZS, mluvčí HZS, zaměstnanci a starosta obce Ptení. (foto: HZS Olk + Týdeník Pv + členové JSDHO) 

    Zprávy Tv NOVA čas.12:15


23.8 ve 3.17 nám byl vyhlášen požární poplach.Požár brusky v závodu Agrop na Ptenském Dvorku.V průmyslovém areálu došlo k zahoření pilin a prachu v širokopásmové brusce. Naštěstí se nejednalo o velký rozsah..Na místě SDH Ptení,HZS Konice,HZS PV,SDH Kostelec na Hané,Policie ČR.

 

Ve středu 27. června 2012 v 15:15 byl naší jednotce vyhlášen požární poplach. Podle předběžných informací se mělo jednat o požár kontejneru ve Ptenském Dvorku.
K místu události vyjela naše jednotka s CAS 32 T 148 (v počtu 1+2) a DA Avia (1+4).
Po příjezdu na místo události bylo průzkumem zjištěno, že na „staré pile“ hoří zkracovací pila, venkovní manipulační dopravník a okolní travní porost. Požár ohrožoval velín, ve kterém byly dělníky uskladněny kyslíkové a plynové láhve. Tito dělníci předtím rozřezávali manipulační linku, která byla určena k likvidaci.
K hašení požáru byl nasazen naší jednotkou jeden proud vody. K místu dále dojela jednotka HZS OLK PS Konice s CAS 24 T 815, která k likvidaci požáru použila také jeden proud vody. Dále na místo události dorazila jednotka HZS OLK CPS Prostějov s CAS 25 Scania. Příčinou požáru je zřejmě nedbalost dělníků, kteří po rozřezávání toto místo dostatečně nezajistili proti možnému vzniku požáru. Na místě události byla dále přítomna Policie ČR a starosta a místostarosta obce Ptení.

 

V sobotu 16. června 2012 v 20:36 byl naší jednotce vyhlášen poplach, podle předběžných informací se mělo jednat o nespecifikovanou technickou pomoc v Malém Hradisku, sraz měl být u tamního obecního úřadu.

K místu události vyjela naše jednotka s CAS 32 T148 (v počtu 1+3) a posléze také s DA Avia (1+6). Po příjezdu na místo události, kde se již nacházela JSDHM Protivanov s CAS 25K Liaz a členové JSDHO Malé Hradisko, bylo zjištěno, že se od rána pohřešuje 89 letá místní obyvatelka, která se patrně vydala na procházku do lesa. Proto bylo plánováno hledání pomocí rojnice, kterého se měly účastnit složky IZS, na místo byl taktéž povolán vrtulník Policie ČR s termovizí. K obecnímu úřadu dále dorazila Policie ČR, jednotka HZS OLK CPS Prostějov s CAS 25 Scania a také dvě vozidla Vojenské Policie.

Při formování u obecního úřadu a při čekání na další síly a prostředky bylo telefonicky na shromaždiště u obecního úřadu oznámeno, že se osoba již našla, proto k ní vyjela s CAS jednotka z Protivanova, která ji dovezla k obecnímu úřadu. Byla přivolána ZZS a další SaP byly odvolány. Osoba byla dehydrovaná, ale relativně v pořádku, byla ji poskytnuta první pomoc a poté byla předána ZZS. Na základnu dorazila naše jednotka kolem 22. hodiny.

 

V pondělí 11.června v 16:37 nám byl vyhlášen požární poplach.Jednalo se o požár chaty mezi Pohodlím a Ptením.Po příjezdu bylo zjištěno,že chata je již téměř shořelá.Byly nataženy 2 C proudy a zahájeno hašení,při kterém byly nalezeny 2 tlakové lahve.Po uhašení zbylých částí bylo celé požářiště prohrabáno a prolito vodou.

Na místě:JSDH Ptení CAS 32 T 148 ,DA Avia 30,Policie ČR,HZS Konice CAS 24 T 815,ZPP vyšetřovatel HZS OLK.

V sobotu 26. května 2012 krátce před desátou hodinou byl velitelovi naší jednotky telefonicky oznámen pokyn k výjezdu na požár v Agropu v Ptenském Dvorku, který ohlásilo čidlo EPS. V tuto dobu se členové jednotky nacházeli u fotbalového hřiště, na kterém se konala okrsková soutěž. Naše jednotka vyjela do půl minuty od vyhlášení s CAS 32 T 148 k místu události.
Po příjezdu na pilu bylo od vrátného zjištěno, že se jedná pravděpodobně o planý poplach. Přesto jsme se vydali najít osobu odpovědnou za EPS, od které bylo zjištěno, že se sepnulo jedno čidlo EPS v jedné z hal. V tu dobu na místo dorazila jednotka HZS OLK PS Konice, s kterou jsme se společně vydali halu prozkoumat.
Bylo zjištěno, že se jedná o planý poplach, který zřejmě způsobily výfukové plyny z motorového bočního vysokozdvižného vozíku.
Dále na místo události dorazila také jednotka HZS OLK CPS Prostějov s CAS 24 Scania a CAS 32 T 815. Po čtvrt hodině se naše jednotka vrátila zpět na okrskovou soutěž.
V neděli 29. dubna 2012 po páté hodině byl z Ptení vidět hustý černý kouř a plameny v dáli u Přemyslovic. V 17:27 byl naší jednotce vyhlášen požární poplach. Jelikož jsme měli naši prvovýjezdovou tatru odhlášenou z výjezdu (z důvodu opravy čerpadla na vodu, vodní nádrže a palivové soustavy), vyjeli jsme s DA Avia (v počtu 1+6) k místu události.
Po příjezdu na místo události byl zjištěn požár lesa na velké ploše mezi Přemyslovicemi, Hluchovem a Zámečkem v okolí kopce Habrky (428 m.n.m.). Ze zásahových cisteren bylo nataženo vodní vedení a byly zahájeny hasební práce. Požár byl ze severní strany ohraničen polem, vlivem silného západního větru se požár rozšiřoval na východ, z důvodu silného zakouření museli na této straně hasiči zasahovat v dýchací technice. Naši hasiči pomáhali zabraňovat šíření požáru západním a jižním směrem od požářiště. Pomáhali ostatním jednotkám s hadicemi, někteří hasiči byli na proudech a ostatní se snažili viditelné plameny udusávat lopatami. Zpočátku se rozšiřování požáru nedařilo zastavit, proto byl na místo povolán vrtulník Bell 412 EP (OK BYS) Policie ČR z Brna s příslušníky HZS JmK, kteří pomocí bambivaku prováděli shozy vody na zasažené území, díky čemuž se podařilo šíření požáru zabránit a požár lokalizovat. Na poli bylo zřízeno plnící místo pro vrtulník, voda pro něj a pro hadicové vedení v lese byla dovážena kyvadlovou dopravou cisternami. Zásah komplikoval silný vítr, vyschlá půda, hustý kouř, vysoké teploty a také špatná komunikace způsobená absencí ručních Rdst u dobrovolných jednotek a přetížením prvního zásahového kanálu. 
Celkově shořela plocha lesa o zhruba 15 hektarech (zhruba o rozměrech 600x250m), předběžná výše škody byla vyčíslena na 2 miliony, příčina požáru je v šetření.
Na místě události dle svodného hlášení HZS OLK zasahovalo 21 jednotek: HZS Konice, Prostějov, Olomouc a dále také JSDH: Bílovice, Brodek u K., Čechy p. K., Hluchov, Hvozd, Konice, Kostelec n. Hané, Ludéřov, Mostkovice, Náměšť n. H., Olšany u PV, Plumlov, Prostějovičky, Přemyslovice, Ptení, Slatinky, Suchdol a Třebčín.
Jednalo se o náročný zásah pro všechny zasahující hasiče, lze ho považovat za jeden z největších požárů, u kterých naše jednotka v posledních letech zasahovala.
Hašení skrytých ohnisek pokračovalo i v dalších dnech, kdy naši hasiči doplňovali vodu pomocí PPS 12 do zásahových cisteren. (foto: členové jsdh + Týdeník Prostějovska)
.
V úterý 27.3 2012 ve 13:34 byl  na KOPIS nahlášen požár lesa a chaty u obce Kobylničky.Ve 14:05 byl vyhlášen 2.stupeň požárního poplachu a naše jednotka byla také povolána k zásahu.

(zpráva HZS OL) Nebezpečné plameny se díky silnému větru rozšiřují nejen hrabankou ale i prohoříváním v korunách stromů. Intenzita hoření doslova likviduje pařezy vykácených stromů a prohořívá do kořenů.
Na místě je v současnosti devět jednotek profesionálních hasičů a předpoklad hasebních prací je v řádu hodin. Požár likvidují profesionální hasiči požární stanice Prostějov a to osádky prvního i druhého výjezdového vozidla. K pomoci rovněž dorazila i jednotka hasičů z Olomouce s velkoobjemovou cisternou. Profesionální hasiče posílily jednotky z řad dobrovolných hasičů Brodek u Prostějova, Určice, Plumlov, Ptení, Němčice nad Hanou, Prostějovičky a Krumsín.
Jen samotná lokalizace požáru hasičům zabrala více jak dvě hodiny. Z pohledu zasahujících hasičů se jedná o nebezpečný požár, opravdu jen během několika sekund se požár dokázal rozšířit o desítky metrů více a doslovně zaháněl hasiče zpět do spáleniště. Hasiči zásobování vodou řešili více způsoby. Součástí lesa je menší jezírko ve skalách kde hasiči nasadili plovoucí čerpadla a také pomocí cisteren řešili kyvadlovou dopravu z Myslejovické nádrže. Hasiči na místě stále prolévají požářiště. Prochází místo po místě a dohašují doutnající pařezy. K požáru došlo od menšího dřevěného přístřešku a následný silný vítr rozfoukal plameny do přilehlého lesíka. Rozloha požáru bude počítána na několik hektarů
..

 

V neděli 25.března ve 12.40 hod.se v obci  opět rozezněla siréna,vyjížděli jsme zase k požáru trávy,který se po větru šířil k lesu a chatám . . . Na místě:JSDH Ptení CAS 32 T 148,DA AVIA 30,HZS PS PV CAS 15 MAN,CAS 32 T 815,PS Konice CAS 24 T 815,Policie ČR.

 

 

V sobotu 28. dubna 2012 v 16:20 byl naší jednotce vyhlášen II. stupeň požárního poplachu. Podle předběžných informací se mělo jednat o požár lesa v Přemyslovicích, směrem k drůbežárně. Jelikož jsme měli naši prvovýjezdovou tatru odhlášenou z výjezdu (z důvodu opravy vodního čerpadla, vodní nádrže a palivového systému), vyjeli jsme jen s DA Avia (v počtu 1 + 8) k místu události.
V Přemyslovicích směrem na Štarnov jsme do protivky potkali jednotku HZS OLK PS Konice s CAS 24 T 815. Ta dále k místu události pokračovala směrem od zámku, my s naší Avií jsme pokračovali k požáru ze severní strany.
Po příjezdu na místo události bylo průzkumem zjištěno, že hoří les a lesní hrabanka zhruba o rozměrech 100 x 100 metrů, na místě již zasahovala JSDHO Přemyslovice s CAS 32 T 148 a DA Avia, která požár již hasila. Jedno družstvo naší jednotky bylo VZ posláno rozhrabávat požár pomocí jednoduchých hasebních prostředků. Ze zásahových cisteren bylo nataženo několik vodních proudů ze západní a z jižní strany.
Dále na místo události dorazily: JSDHM Kostelec na Hané s CAS 16 Praga NTS 265, HZS OLK CPS Prostějov s CAS 15 Man, JSDHM Konice s CAS 25 Liaz, JSDHM Kostelec n. H. s CAS 25 Škoda a JSDHO Čechy pod Kosířem s CAS 25 Škoda a s DA Avia. Celé místo požáru bylo důkladně prolito hasební vodou. Před šestou hodinou dorazila naše jednotka zpět na základnu.

VÝJEZDY V ROCE 2011

Děkujeme za návštěvu. Úvodní stránka
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one